OPROEP VOOR BESTUURSLEDEN

Elke vereniging draait met vrijwilligers, zo ook jouw duikvereniging ASA,
Amici Sub Aquatici.
Ons ASA - bestuur bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers. (na vergadering 3 !)
Door volop gebruik te maken van automatisering en 100% inzet van de huidige bestuursleden kunnen
we ASA overeind houden, maar:
=> In April 2019 treedt onze secretaris af (geen vrijwilliger = 3 over !)

=> In April 2020 treden onze penningmeester en voorzitter af. (geen vrijwilliger = 1 over !)

=> We moeten minimaal door met 5 tot 7 bestuursleden. Binnen het bestuur wordt jouw rol bepaald.

Wil je je ontwikkelen in een bestuursfunctie of heb je al behoorlijke bestuurlijke ervaring, heb je naast
al je duiken ook tijd om een rol in het bestuur van de grootste duikvereniging van Nederland te spelen,
meld je dan aan.
Stuur een mail met je gegevens en wat je op het moment doet of waar je goed in bent op bestuurlijk
niveau.
Wij horen graag van je.
Ons ASA mailadres: secretaris@asaduiken.nl
JOUW ASA - Bestuur

ASA is opgericht op 19 december 1972 als Amici Sub Aquatici.
In 2012 hebben wij dus ons 40 jarig bestaan gevierd.
ASA heeft als voornaamste doel de leden lid te laten zijn van de NOB. 

We hebben geen gebouw, we organiseren geen activiteiten en daarmee  ben je lid van de ASA en NOB zonder gedoe.

Wel organiseren we een keer per jaar een jaarvergadering in Zeeland.  Op deze vergadering ontmoet je natuurlijk oude en nieuwe bekenden,  lunchen we samen en kun je 's middags duiken op eigen  gelegenheid.
's Avond is er voor de geïnteresseerden een diner.

Wil je een duikopleiding volgen of een brevet halen, onze vereniging kent heel veel verschillende instructeurs. Het secretariaat kan je hierbij helpen.

ASA is er voor duikend Nederland.

Over de club overzicht