Nieuws

Extra algemene ledenvergadering

Het ASA bestuur heeft in de ALV van 6 April 2019 het onderwerp “continuïteit vereniging ASA” besproken. Als gevolg daarvan is een nieuwe extra (ALV) vergadering uitgeroepen op 25 mei a.s., formeel wordt dit een besluitvormende vergadering ex artikel 8 van de statuten van ASA. 
Het voornemen is namelijk de vereniging per ultimo 2019 op te heffen waarbij ASA leden die dat willen ook na 2019 continuïteit van hun NOB lidmaatschap wordt geboden. Daarvoor is ASA immers 48 jaar geleden opgericht. 
Alle ASA leden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze (laatste) ALV. Onder het kopje “jaarvergadering” vind je hiervoor de uitnodiging met alle stukken. Graag jezelf uiterlijk 10 mei aanmelden bij secretaris@asaduiken.nl zodat we er qua logistiek rekening mee kunnen houden.
Toon al het nieuws

Over de club

Op deze pagina kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden. Als je op de link klikt opent het document op een nieuwe pagina.

Lees meer
Meer over de club

Aangesloten bij NOB