Waarom ASA

OPROEP VOOR BESTUURSLEDEN

Elke vereniging draait met vrijwilligers, zo ook uw duikvereniging ASA: Amici Sub Aquatici.  

Ons  ASA - bestuur bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers.

Door volop gebruik te maken van automatisering en 100% inzet van de huidige bestuursleden kunnen we ASA overeind houden, echter:

  • We willen graag door met 7 bestuursleden. Binnen het bestuur wordt je rol bepaald.

Wil je je ontwikkelen in een bestuursfunctie of heb je al behoorlijke bestuurlijke ervaring; heb je naast al je duiken ook tijd om een rol in het bestuur van de grootste duikvereniging van Nederland te spelen?

MELD JE DAN AAN!

Stuur een mail naar onderstaand adres met:

  • je gegevens en
  • wat je op het moment doet of
  • waar je goed in bent op bestuurlijk niveau.

 Wij horen graag van je.

 JOUW   ASA - Bestuur

Lees meer

Statuten

Op deze pagina kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden. Als je op de link klikt opent het document op een nieuwe pagina.

Lees meer