ASA Contributiebesluit 2019

Besluit aangenomen op de algemene ledenvergadering van Amici Sub Aquatici

Datum: 21 april 2018

Te Dreischor

1 Besluit:

2 Basiscontributie:

    • De jaarlijkse ASA-contributiebijdrage wordt, eenmalig en alleen voor 2019, vastgesteld op € 0,00 met dien verstande dat nieuwe leden vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 € 0,00 betalen.
    • Voor leden die op 1 januari 2019 de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben wordt, eenmalig en alleen voor 2019, de ASA-contributie vastgesteld op € 0,00.

3 De algemene ledenvergadering draagt het bestuur op om, voorafgaande het contributiejaar, de contributies met alle redelijke middelen te innen. Een incassoprocedure uitgevoerd door derden behoort tot deze redelijke middelen.

4 De algemene leden vergadering draagt het bestuur op om zoveel mogelijk te bevorderen dat:

    • Contributies per automatische incasso geïnd worden en
    • Communicatie met de leden zoveel mogelijk elektronisch plaatsvindt.

Ad 4a Om de doelstelling onder punt 4a te bereiken wordt, eenmalig, voor leden, welke aan de vereniging geen incassomachtiging hebben een incasso-opslag ad € 8,50 berekend.

5 Bij de inschakeling van een incassobureau wordt het bedrag van € 40,00 bovenop de vordering in rekening gebracht. Dit bedrag dient om eventuele kosten van de incassoprocedure, zoals niet aftrekbare omzetbelasting af te dekken.

6 De hoogte van de NOB-bijdrage is terug te vinden in het NOB-Contributie Besluit dat is te vinden op:
NOB Contributiebesluit 2019

Jaarvergadering Overzicht